Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

DAŇOVÉ ZMĚNY 2018

1. DPH, DAŇ Z PŘÍJMU 2017/2018
(cyklus 2 seminářů)

 

Termín:

24. 11. 2017 od 08.30 hodin do 14.00, prezence od 08.00 hodin

 

Místo konání:

H-centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště

 

Další informace:

Mapa na serveru mapy.cz - Příjezdová mapa ke stažení

 

Přednáší

Mgr. Josef Janata (daňový poradce)


 

DPH 2017/2018 (seminář č. 1A)

 

Určeno

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, asistentku účetní, fakturantku. Seminář nepředpokládá žádné hluboké znalosti zákona o DPH a proto je určen i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele, případně další statutární zástupce společnosti,…).

 

Cíl

Seznámení  účastníků s  praktickými dopady zásadních změn v uplatňování DPH pro rok 2018. Pozornost bude také věnována vybraným problematickým ustanovením roku 2017 Seminář bude obsahovat postřehy a zkušenosti z daňových kontrol finančních úřadů.

 

Program

Změny zákona o DPH od 1. července 2017, změny od roku 2018, výklad aktuálních informací vydaných GFŘ:

 • Nove vymezeni obchodního majetku dle uplatněného nároku na odpočet daně
 • Úprava podnikání ve společnosti od 1. 7. 2017
 • Stanoveni místa plněni u služby vztahující se k nemovité věci
 • Vznik povinnosti přiznat daň
 • Zrušeni opakovaného plněni - zdanitelné plněni na dlouhodobé bázi
 • Oprava zakladu daně a výše daně u dodavatele, oprava odpočtu daně u odběratele – reklamace, vazba na kontrolní hlášení
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, stanoveni místa plněni
 • Dodaní zboží do jiného členského státu, přemístění obchodního majetku, vývoz zboží,
 • Nedoložené ztráty zásob – úprava odpočtu daně
 • Rozšíření institutu režimu přeneseni daňové povinnosti – specifika, povinnost přiznat daň, …
 • Daňové doklady s chybějícími náležitostmi
 • Kontrolní hlášení 2018 – hlavní úskalí, nové zkušenosti, důkazní řízení správce daně, výzvy správců daně

Minimalizace rizik ve vazbě na DPH:

 • Možnost snížení rizika neuznaní nároku na odpočet daně ze strany finanční správy
 • Ručeni za daň neodvedenou dodavatelem
 • Nespolehlivý plátce, platby na nenahlášený učet nebo na učet mimo tuzemsko
 • Novy institut „nespolehlivá osoba“
 • Upozorněni na podvody v oblasti DPH při poskytování pracovní síly

Dotazy posluchačů


 

Daň z příjmu 2017/2018 (seminář 1B)

 

Určeno

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, asistentku účetní, fakturantku. Seminář nepředpokládá žádné hluboké znalosti zákona o daních příjmů a proto je určen i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele, případně další statutární zástupce společnosti,…).

 

Cíl

Seznámení účastníků s praktickými dopady zásadních změn daňového balíčku a dalších schválených změn zákona o dani z příjmu s účinností pro rok 2017, 2018. Pozornost bude také věnována vybraným problematickým ustanovením roku 2017 a informacím z kontrol finančních úřadů.

 

 

Program

Změny zákona o daních z příjmu

Změny zákona o dani z příjmů pro rok 2017, 2018, výklad aktuálních informací vydaných GFŘ:

 • Nová pravidla pro uplatňování výdajů procentem z příjmů, variantní uplatnění pro rok 2017
 • Nový způsob odepisování technického zhodnocení dle §28 odst. 7
 • Nové lhůty pro odepisování nehmotného majetku dle §32a
 • Nové odepisování spoluvlastnických podílů
 • Narovnání podmínek u výdajů na dopravu
 • Daňové výdaje 2017, 2018
 • Bezúplatné příjmy
 • Pokyn řady D – D-22 – základní informace
 • Oznámení o osvobozených příjmech
 • Dotazy posluchačů.

Novela zákona o rezervách
Dotazy posluchačů

 


 

Cenové varianty

Účast na obou seminářích – DPH, Daň z příjmu 2017/2018
Kód: 1711151        1795,-Kč bez DPH                          
2172,- Kč (včetně 21% DPH pro 1 účastníka z jedné společnosti)
Kód: 1711152        3395,-Kč bez DPH                          
4108,- Kč (včetně 21% DPH pro 2 účastníky z jedné společnosti)
Kód: 1711153        4830,-Kč bez DPH                          
5844,- Kč (včetně 21% DPH pro 3 účastníky z jedné společnosti)
(cena školení zahrnuje nejen kurzovné, ale také občerstvení a podkladové materiály lektora)

 


Objednat prostřednictvím formuláře internetové objednávky školení


Semináře ve volném cyklu DAŇOVÉ ZMĚNY 2018
24.11.2017 v 08.30 – 14.00   DPH, daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1 – cyklus 2 seminářů)
24.11.2017 v 08.30 – 12.00   DPH 2018 (seminář č. 1A)
24.11.2017 v 12.15 – 14.00   Daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1B)
06.12.2017 v 08.30 – 13.00  Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR + Změny daňového řádu 2017 (seminář č. 2 – cyklus 2 seminářů)
06.12.2017 v 08.30 – 11.30  Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR (seminář č. 2A)
06.12.2017 v 11.45 – 13.00  Změny daňového řádu 2017 a možné způsoby obrany proti aktuálním postupům správce daně (seminář č. 2B)
16.12.2017 v 08.30 – 14.00  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (seminář č. 3 – cyklus 2 seminářů)
16.12.2017 v 08.30 – 12.00   Změny v pracovním právu 2018 (seminář č. 3A)
16.12.2017 v 12.15 – 14.00   Mzdy a platy 2018 (seminář č. 3B)