Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

DAŇOVÉ ZMĚNY 2018

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD ROKU 2018 PRO ÚČETNÍ A EKONOMY – GDPR + ZMĚNA DAŇOVÉHO ŘÁDU 2017
(cyklus 2 seminářů)

 

Termín:

06. 12. 2017 od 08.30 hodin do 13.00, prezence od 08.00 hodin

 

Místo konání:

H-centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště

 

Další informace:

Mapa na serveru mapy.cz - Příjezdová mapa ke stažení

 

Přednáší

Mgr. Josef Janata (daňový poradce)


 

Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR (seminář č. 2A)

 

Určeno

Seminář je určen zejména pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, mzdovou účetní, ekonoma a případně i pro další pracovníky společnosti odpovědné za obchod a marketing. 
Semináře nepředpokládají žádné hluboké znalosti zákonů a proto jsou vhodné i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele,…).

 

Cíl

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností zpracování osobních údajů byla podstatným způsobem modifikována nebo k nim přibyly povinnosti nové. Nová povinnost v rámci ochrany osobních údajů bude od května 2018 závazná pro věchy firmy a podnikající fyzické osoby a to bez ohledu na velikost a předmět podnikání. Jednotlivé nové skutečnosti i změny budou prezentovány s větším zaměřením na činnost ekonomického úseku.

 

Program

Osobní údaje

 • Co všechno jsou osobní údaje
 • Kde je konkrétně hledat

Nový rámec ochrany osobních údajů

 • Základní principy,
 • Základní terminologie
 • Působnost nařízení

Ochrana práv subjektů v praxi

 • souhlas fyzické osoby se zpracováním
 • právo na informace
 • přístup a oprava osobních údajů
 • právo být zapomenut, právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku a další práva

Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

 • co se (ne)považuje za zpracování
 • kdo jsou správci a zpracovatelé
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
 • případné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Dotazy posluchačů.


 

Změna daňového řádu 2017 a možné způsoby obrany proti aktuálním postupům správce daně (seminář 2B)

 

Určeno

Seminář je určen zejména pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, mzdovou účetní, ekonoma a případně i pro další pracovníky společnosti odpovědné za obchod a marketing. 
Semináře nepředpokládají žádné hluboké znalosti zákonů a proto jsou vhodné i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele,…).

 

Cíl

Jsme svědky toho, že v dnešní turbulentní době se neúměrně zvyšuje tlak na firmy ze strany finančního úřadu. Finanční správa má vypracovanou speciální metodiku vůči daňovým subjektům, která se v celé řada případů neopírá o zákonná ustanovení daňového řádu či případně dalších daňových zákonů. Metodika také zcela není postavena na důkazech, ale na úvahách, domněnkách, předpokladech. Na tomto semináři se účastníci seznámí s tím, jak případně postupovat při řešení sporu s daňovou správou nebo také, jak předejít případnému problému ve vazbě na správce daně.

 

 

Program

 • Novela daňového řádu 2017
 • Neformální komunikace správce daně s daňovými subjekty a její závaznost (např. může správce daně komunikovat obyčejným e-mailem a důsledky s tím spojené, neformální výzvy ke kontrolním hlášením)
 • Požadavky správců daně na předkládání dokumentů kvůli jiným osobám – práva povinnosti, úhrada nákladů
 • Dodatečné daňové přiznání (např. může správce daně rovnou zahájit kontrolu nebo se musí napřed dotázat, zda daňový subjekt nemá důvody pro podání dodatečného přiznání)
 • Aktuálně k postupu k odstranění pochybností a kontrolám v roce 2017 (- co když správce daně zadržuje nárok na odpočet kvůli nekontaktnímu dodavateli či dokonce „dodavateli dodavatele“, kolik výzev může poslat, jak dlouho může trvat, než řízení ukončí, obrana v linii finančních orgánů, obrana soudní).
 • Dotazy posluchačů

 


 

Cenové varianty

Účast na obou seminářích – Ochrana osobních údajů od roku 2018 … + Změny daňového řádu 2017 …
Kód: 1712151        1795,-Kč bez DPH                          
2172,- Kč (včetně 21% DPH pro 1 účastníka z jedné společnosti)
Kód: 1712152        3395,-Kč bez DPH                          
4108,- Kč (včetně 21% DPH pro 2 účastníky z jedné společnosti)
Kód: 1712153        4830,-Kč bez DPH                          
5844,- Kč (včetně 21% DPH pro 3 účastníky z jedné společnosti)
(cena školení zahrnuje nejen kurzovné, ale také občerstvení a podkladové materiály lektora)

 


Objednat prostřednictvím formuláře internetové objednávky školení


 

Semináře ve volném cyklu DAŇOVÉ ZMĚNY 2018
24.11.2017 v 08.30 – 14.00   DPH, daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1 – cyklus 2 seminářů)
24.11.2017 v 08.30 – 12.00   DPH 2018 (seminář č. 1A)
24.11.2017 v 12.15 – 14.00   Daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1B)
06.12.2017 v 08.30 – 13.00  Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR + Změny daňového řádu 2017 (seminář č. 2 – cyklus 2 seminářů)
06.12.2017 v 08.30 – 11.30  Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR (seminář č. 2A)
06.12.2017 v 11.45 – 13.00  Změny daňového řádu 2017 a možné způsoby obrany proti aktuálním postupům správce daně (seminář č. 2B)
16.12.2017 v 08.30 – 14.00  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (seminář č. 3 – cyklus 2 seminářů)
16.12.2017 v 08.30 – 12.00   Změny v pracovním právu 2018 (seminář č. 3A)
16.12.2017 v 12.15 – 14.00   Mzdy a platy 2018 (seminář č. 3B)