Leden

Daň z příjmů
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

Daň z přidané hodnoty
 • Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018
Daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
Daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2018

Únor

Daň z příjmu
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

Daň z přidané hodnoty
 • souhrnné hlášení za leden 2019
 • kontrolní hlášení za leden 2019
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

Březen

Daň z příjmu
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

Daň z příjmu
 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor 2019
 • souhrnné hlášení za únor 2019
 • kontrolní hlášení za únor 2019

Duben

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň k MOSS

Daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

Květen

Daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za duben 2019
 • souhrnné hlášení za duben 2019
 • kontrolní hlášení za duben 2019

Daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Červen

Daň z příjmu
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
 • souhrnné hlášení za květen 2019
 • kontrolní hlášení za květen 2019

Červenec

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň k MOSS

Daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Daň z příjmu
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019