Místo konání
H-Centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště
Přednáší
Mgr. Josef Janata, daňový poradce

Cíl:         

Seznámení  účastníků s  praktickými dopady očekávaných velkých změn DPH s účinností od 1.1.2020 včetně možných postupů pro minimalizaci rizik ve vazbě na DPH. Pozornost bude také věnována vybraným problematickým ustanovením roku 2019

Program – hlavní témata semináře:           

Změny zákona o DPH změny od roku 2020, výklad aktuálních informací GFŘ:

 • Místo plnění u služeb u přeshraničních digitálních služeb,
 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží,
 • Uplatňování DPH u poukazů,
 • Základ daně a jeho opravy, nový postup v případě nedobytné pohledávky,
 • Výpočet daně
 • Sazby daně,
 • Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,
 • Nárok na odpočet daně (uplatnění nároku, oprava odpočtu daně),
 • Doručování daňových dokladů
 • Změny DPH u společností (sdružení)
 • Rozšíření režimu přeneseni daňové povinnosti, specifika, …
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období,
 • Kontrolní hlášení 2020 – hlavní úskalí, nové zkušenosti, důkazní řízení správce daně, výzvy správců daně
 • Další změny pro rok 2020
 • Dotazy posluchačů
Cenové varianty