Antivirus režim A byl prodloužen do 31.12.2021.

Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace. Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně 39.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Bližší informace: Tisková zpráva MPSV

Pro bližší informace v oblasti výpočtu mezd od 01.01.2022  Vás zveme na náš seminář  - PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ problematika v praxi roku 2022 - Pardubice, 01.02.2022