Základní informace

Poskytujeme kompletní servis daňových poradenských služeb pro všechny kategorie daňových poplatníků - fyzických osob ve vazbě na správné a efektivní zohlednění jejich daňové situace, včetně konečné fáze přípravy a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Na činnost nekončí jenom zpracováním přiznání k dani z příjmu, ale pokračuje v zajištění splnění všech povinností vyplývající z předpisů o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění.

V rámci daňového poradenství k dani z příjmu fyzických osob poskytujeme služby následujícím osobám:

  • fyzickým osobám - zaměstnancům, živnostníkům, podnikajícím osobám podle zvláštních předpisů, poskytnutí práv z průmyslového nebo dušvního vlastnictví, autorských práv, ...
  • managementu obchodních společností, statutárním zástupcům pro daňové záležitosti spojené s odměňováním zaměstnanců a statutárních zástupců