VÝROBNÍ A STROJÍRENSKÉ PODNIKY

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ  SPOLEČNOSTI

SERVISNÍ SPOLEČNOSTI

ZDRAVOTNICKÉ A LÉKARENSKÉ SPOLEČNOSTI