Základní informace

Naše společnost Vám nabízí službu mzdový audit, který představuje kontrolu postupu správnosti u zpracování mezd a výkazů pro příslušné instituce. Zaměřuje se také dodržování zákonných lhůt a platné legislativy při zpracování mezd. V praxi to tedy znamená, že se jedná o kontrolu mzdového účetnictví jako správnost odvodů pojistného, výpočet odvodů a zálohy na daň, roční zúčtování daně a srážkové daně, atd..

Výsledkem mzdového auditu je zhodnocení a popis celé situace, dosažení úspor, efektivní využití technologií a kvality zpracování mezd.

Celý proces mzdového auditu je možné rozdělit do dvou základních fází.

První fáze mzdového auditu (primární) v sobě zahrnuje:
 • kontrolu správnosti základních platů a úvazků vyplývajících z pracovních smluv zaměstnanců

 • kontrolu uplatnění slevy na dani na poplatníka stejně jako vyplácení daňového bonusu včetně kontroly správnosti vyplnění prohlášení k dani z příjmu a doložení všech potřebných dokladů k uplatnění slev, daňových bonusu

 • ověření správnosti nastavení zdravotní pojišťovny

 • kontrola správného nároku na dovolenou z doložených zápočtových listů zaměstnance.

Druhá fáze mzdového auditu v sobě zahrnuje kontrolu:
 • samotného zpracování mezd, tj. kontrolu výpočtu základní mzdy, náhrad, dovolených, příplatků, …

 • výpočtu odvodů jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele,

 • srážek jako jsou exekuce, důchodové připojištění, životní pojištění, stravenky,  pohonné hmoty, …

 • výkazů do příslušných pojišťoven,

 • kvartálních přehledů pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 • ročních výkazů a hlášení na finanční úřad

 • zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance