1. Souhlasím, aby společnost CONTO SERVIS s.r.o., se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice, Česká republika, IČ: 274 64 334 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Pardubicích, oddíl C, vložka 20511 (dále jen „CS“), zpracovala moji objednávku, poptávku a zanesla její data do informačních systémů.

2 Souhlasím, aby pro tento účel CS zpracovala tyto mé osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti, kterou zastupuji, IČ, DIČ a adresu společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • údaj o tom, jakou službu jsem v CS objednal(a), o kterou službu či pracovní pozici jsem  projevil(a) zájem,
  • životopis, pokud reaguji na pracovní pozici.

3. Svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Rozumím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to oznámením zaslaným na adresu sídla CS nebo na emailovou adresu info@conto-servis.cz.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

a) práva na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od CS informaci, zda a jaké osobní údaje zpracovává;

b) práva na opravu a výmaz osobních údajů ve stanovených případech;

c) práva na omezení zpracování;

d) práva vznést námitku proti zpracování;

e) práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení našich povinností při zpracování osobních údajů

5. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu. Údaje, s nimiž se třetí osoby případně setkají v rámci poskytování služeb společnosti CS, jsou chráněné dohodami o mlčenlivosti.

6. Podnikáme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme novým podmínkám v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

7. Stránky https://www.conto-servis.cz a aplikace CS mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nemusí se řídit stejnými zásadami ochrany osobních údajů. Za ochranu soukromí nebo obsah takovýchto webových stránek neneseme žádnou odpovědnost. Tyto odkazy zařazujeme proto, abychom našim návštěvníkům usnadnili vyhledání dalších informací ohledně souvisejících témat. Doporučujeme seznámit se zásadami ochrany a využívání osobních údajů, jimiž se příslušné webové stránky třetí strany řídí.