Sídlo Praha 3

Praha 3

Bořivojova 998/103

ŽIŽKOV

Sídlo Pardubice

Pardubice

Chelčického 686

ROSICE

AKTUALITY
Založit novou firmu můžeme hned s tím, že její vznik můžeme posunout na termín 1.1.2021.  
Novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.,) mění právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (…
Občanský zákoník (zákon č. 80/2012 Sb.) stanoví v § 435  povinné náležitosti obchodních listin. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku…
Vlivem rozhodnutí Nejvyššího soudu z března 2019 došlo k zásadním výkladovým změnám pravidel při vyplácení zisku.