Sídlo Praha 3

Praha 3

Bořivojova 998/103

ŽIŽKOV

Sídlo Pardubice

Pardubice

Chelčického 686

ROSICE

AKTUALITY
Občanský zákoník (zákon č. 80/2012 Sb.) stanoví v § 435  povinné náležitosti obchodních listin. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku…
Vlivem rozhodnutí Nejvyššího soudu z března 2019 došlo k zásadním výkladovým změnám pravidel při vyplácení zisku.