Sídlo Praha 3

Praha 3

Bořivojova 998/103

ŽIŽKOV

Sídlo Pardubice

Pardubice

Chelčického 686

ROSICE

AKTUALITY
Nejvyšší správní soud („NSS“) v červnu letošního roku rozhodl v rozsudku 3Afs 82/2019-38, že výkon funkce statutárního
Založit novou firmu můžeme hned s tím, že její vznik můžeme posunout na termín 1.1.2021.  
Novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.,) mění právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (…
Občanský zákoník (zákon č. 80/2012 Sb.) stanoví v § 435  povinné náležitosti obchodních listin. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku…