V rámci této služby provedeme identifikaci úzkých míst vaší firmy, analýzu možností pro zlepšení a navrhneme plán změn. Pomáháme vám najít vhodné řešení v následujících oblastech:

  • zvyšování produktivity (optimalizace procesů, snižení nákladů, zvýšení produktivity a kvality výrobků,...)
  • řízení změn a lidských zdrojů (sledování výkonnosti, hodnocení a rozvoj zaměstnanců,...)
  • zvyšování výnosů (cenová tvorba, řízení marží, ...)
  • správa aktiv (řízení životního cyklu výrobních zařízení, ...)