Doporučené odkazy:

Celý vývoj jednotlivých opatření sledujeme včetně mapování dalších možností různých řešení možných životních situací a proto neváhejte se na nás obrátit.

NOUZOVÝ STAV

datum

číslo usnesení

platnost

30. 09. 2020

957 (391/2020 Sb.)

05. 10. 2020 – 04. 11. 2020

30. 10. 2020

1108 (439/2020 Sb.)

prodloužení do 20. 11. 2020

20. 11. 2020

1195 (471/2020 Sb.)

prodloužení do 12. 12. 2020

07. 12. 2020

1295 (521/2020 Sb.)

prodloužení do 23. 12. 2020

Podpory "Covid 19" na období podzim - zima 2020

Podpory Covid-19 pro jednotlivé obory podnikání

1. COVID – Sport II

Program COVID – Sport II, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO). MPO bude přidělovat podporu obchodním společnostem, kdežto Národní sportovní agentura neziskovým organizacím v ČR. Programem poskytovaná podpora bude rozdělena do dvou oblastí podpory.

Oblast podpory A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu. 

Oblast podpory B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce.

Informace pro podání žádosti:

 • VSA-2020 – pro významné sportovní akce konané v roce 2020.

  • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 5. 10. 2020 od 12:00
  • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 2. 11. 2020 do 11:59
 • VSA-2021 – pro významné sportovní akce konané v roce 2021.

  • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 20. 10. 2020 od 12:00
  • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 16. 11. 2020 do 23:59
 • VSA ZPS-2021 – pro významné sportovní akce zdravotně postižených konané v roce 2021.

  • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 20. 10. 2020 od 12:00
  • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 19. 11. 2020 do 23:59
 • Žádost lze podat zde 
2. COVID – Nájemné II

Program COVID – Nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. 

Program umožňuje přispět podnikatelům 50 procent z celkového nájemného za 3. čtvrtletí 2020. Nově už nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele.

O příspěvek v druhé výzvě programu mohou žádat:

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.).
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky.
 • Kina.
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy.
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra.
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Zoologické zahrady.
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel).
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Informace pro podání žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 10. 2020 od 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2021 do 23:59
 • Žádost lze podat zde 
3. COVID – Bus

Ministerstvo dopravy spouští program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě COVID – Bus. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID – 19 v období nouzového stavu. 

Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku 2019/2020 je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.

Výše příspěvku na sedačku podle emisní normy EURO autobusu  Dotace na sedačku a den
EURO II 15 Kč
EURO III 28 Kč
EURO IV 40 Kč
EURO V 62 Kč
EURO VI 135 Kč

Informace pro podání žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2020 od 00:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2020
 • Žádost lze podat zde

Přehled opatření ve vazbě  na COVID 19 pro období jaro-léto 2020 je uveden zde

Aktuality
V návaznosti na vládní nařízení ze dne 26.02.2021, které omezuje pohyb osob bude nutné pro cestu mimo okres bydliště se vybavit četným prohlášením
Dne 18.12.2020 byla vyhlášena nová Výzva za období 11/2020 a to pro OSVČ. Žádost bude možné podávat od 21.12.2020 do 21.01.2021
Finanční správa zveřejnila chyby v žádostech o kompenzační bonus
Ministerstvo vnitra připravilo nový web „Covid portál“, který přináší detailní informace v souvislosti s covidem včetně aktuální opatření.