Nabízíme kompletní daňové poradenství, při kterém napomáháme klientovi splnit řádně a včas všechny daňové povinnosti, kterým musí v České republice čelit.

Vycházíme při tom z faktu, že daně v jakékoliv podobě jsou realita, kterou musí každý daňový subjekt, ale i běžný občan respektovat. Proto je nezbytné znát veškeré daňové zákony, vyhlášky a nařízení, příslušné daňové judikáty, abyste byli schopni splnit veškeré povinné závazky vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu,  zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, ale zároveň získat a využít veškeré slevy a osvobození. Naše společnost Vám s tímto problémem může pomoci.

Za prioritu považujeme inovativní řešení s důrazem na potřeby a požadavky našich klientů, ve vazbě na obor podnikání, současný stav. S ohledem na všechny okolnosti se vždy snažíme vybrat co nejvhodnější daňovou strategii.

Daňové poradenství představuje komplexní odbornou službu garantovanou daňovým poradcem a naším hlavním cílem je pro vás primárně zajistit:
  • minimalizaci daňové zátěže,
  • splnění všech daňových povinností,
  • ušetření významného času, který můžete využít pro rozvoj svého podnikání

Daňoví odborníci CONTO SERVIS vám pro podporu vašich aktivit poskytnou daňové služby v následujících oblastech:

Nabídka školení