Účetnictví on-line 

Základní informace

Účetnictví on-line neboli outsourcing účetnictví je metoda, při které má klient aktivní (on-line) přístup do ekonomického systému, který umožňuje sdílení dat mezi Vaší společností a naší kanceláří. Jedná se tedy o stejný princip jako mít vlastní účetní ve firmě, ale se značně nižšími náklady a rozsáhlejší podporou zálohování dat.

Pro koho je určeno?

Účetnictví on-line je ideální pro firmy, které si základní účetní procesy zpracovávají sami za pomoci administrativního pracovníka nebo účetní asistentky a potřebují odborný dohled nad jejich činností.

Co získám?

Naším hlavním cílem je nabídnout klientovi službu tak, aby co nejméně času věnoval účetní a daňové agendě a mohl svůj čas věnovat rozvoji svého podnikání. Služba účetnictví on-line šetří nejen časem, ale i významně finančními prostředky.

Přejít na stránku účetnictví on-line

 

Externí vedení účetnictví

Základní informace

Externí účetnictví neboli outsourcing může být definováno jako nahrazení vlastní účetní, která pracuje na plný úvazek ve Vaší společnosti, externí firmou, která vykonává její činnosti. Získáním vedení účetnictví formou outsourcingu budete mít jistotu kvalitnější odvedené práce, než by Vám mohl interní zaměstnanec nabídnout, neboť externí firma je specialistou a jedničkou ve svém oboru, při neustálém vzdělávání a sledování legislativy ve svém oboru.

Pro koho je určeno?

Externí vedení účetnictví je ideální pro firmy, které nemají vlastního účetního pracovníka.

Co získám?

Hlavním cílem outsourcingu jsou v první řadě snížení nákladů za vlastního zaměstnance a za jeho školení, kvalita práce a získání více času a prostoru na rozvoj Vaši firmy.

Přejít na stránku externí vedení mezd

Aktuální semináře k dané oblasti
Aktuality
V období od 1.11.2021 do 31.12.2021 se z rozhodnutí ministryně financí promíjí DPH za dodání elektřiny nebo plynu.
Finanční správa zveřejnila Přiznání k DPH vzor 23 a pokyny k vyplnění vzor 19.
Od 01.10.2021 došlo ke změně zákona o DPH ve vazbě na zdaňování zboží na dálku, novela zavádí nová pravidla.
Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně