Základní informace

Naše společnost nabízí zpracování a sestavení či případně i elektronické podání daňových přiznání, hlášení, vyúčtování

Sestavujeme pro klienty všechny druhy daňových přiznání k daním, kterým budou při své činnosti podléhat.

Dle četnosti sestavujeme přiznání, hlášení pro:
 • Daň z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení
 • Intrastat
 • Daň z příjmů fyzických i právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová a srážková daň
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitostí
 • Daň z nabytí nemovitostí
 • Spotřební daň

Pokud se klient rozhodne podat daňové přiznání bez zastoupení daňovým poradcem, připravíme pro něj souhrnný podklad, na jehož základě tak může učinit.
 

Speciálním typem přiznání je Přiznání k dani z příjmu podávané v prodloužené lhůtě k termínu 01.07.                                           

K jeho hlavním výhodám patří:

 • Více času pro přípravu podkladů
 • Vaše daňové přiznání podepisuje daňový poradce s kulatým razítkem
 • Bude o Vás postaráno profesionály
   
 • S odkladem daně získáváte i odložení platby sociálního a zdravotního pojištění a prodloužení lhůty pro podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění až o 3 měsíce