premier%204.JPG

 

premier%205.JPG

 

Více informací o cenách jednotlivých balíčků na stránce Premier system: https://www.premier.cz/support/cenik_ps2015.pdf

Podpora PREMIER system

Podpora PREMIER system
  • Předáním systému do užívání komunikace mezi Vaší a naší firmou nekončí. Výrobce software PREMIER system a.s. udržuje verze systému i nadále ve shodě s legislativou a vytváří nové verze, které využívají nové technologie. Tyto nové verze se nazývají Upgrade a uživatel software je platí prostřednictvím aktualizačního ročního poplatku. Ten je kalkulován ve výši 22 % z celkové prodejní ceny softwaru za rok. V každém následujícím roce získává nabyvatel nárok na 12% slevu z ceny upgrade, přičemž maximální sleva může být 42 % z ceny za upgrade v prvním roce. V případě nezaplacení některého z upgrade ztrácí nabyvatel nárok na veškeré získané slevy.
  • V této ceně mu budou automaticky poskytnuty veškeré nové vývojové verze programu PREMIER system, umožněna automatická aktualizace programu prostřednictvím internetu včetně všech legislativních změn. Součástí ceny za upgrade je celoroční poskytování hot-line a e-mail poradenství od výrobce software.
  • Případné další informace a jejich aktuální podobu naleznete na www.premier.cz v části Podpora.