Základní informace

  • Ať už podnikáte pouze na území České republiky, nebo působíte v rámci EU nebo mimo ni, pomůžeme vám zajistit správnou aplikaci právních předpisů v rámci DPH. Oblast DPH je velmi specifická, neboť se zde významně promítá legislativa EU.
  • Pomůžeme vám při registraci k DPH a při její správě.
  • Připravíme pro vás přiznání k DPH a ostatní hlášení (kontrolní, sourrnné) a vyhotovíme evidenci  pro účely DPH.  Pro případ, že přiznání k DPH a ostatní hlášení zpracovává váš zaměstnanec, přiznání a hlášení formálně zkontrolujeme.
  • Poradíme Vám i v oblasti uplatňování správné sazby DPH, správného postupu pro režim přenesení daňové povinnosti, vývoz, dovoz, dodání a pořízení zboží z jiného členského státu a dalších specifických režimů DPH.
  • Zpracujeme pro vás INTRASTAT a přiznání ke spotřební dani.