V rámci podnikových financí klientů poskytujeme služby se zaměřením na následující oblasti:

  • Řízení zásob - druhy zásob, metody řízení, ...
  • Řízení pohledávek - dodavatelské úvěry, splatnost faktur, ...

  • Finanční analýza - poměrové ukazatele - rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, ...

  • Manažerské účetnictví - vytvoření datové základy, kalkulačního systému, vyhodnocovacího systému