Základní informace

Účetnictví on-line je moderní metoda, při které má klient aktivní (on-line) přístup do ekonomického systému, který umožňuje sdílení dat mezi Vaší společností a naší kanceláří. Jedná se tedy o stejný princip jako mít vlastní účetní ve firmě, ale se značně nižšími náklady a rozsáhlejší podporou zálohování dat.

Způsob fungování účetnictví on-line

Celé účetnictví bude vedené na našem zabezpečeném serveru, ke kterému má klient aktivní - neomezený přístup za pomocí nainstalované ikony vzdáleného připojení. Kliknutím na ikonu vzdáleného připojení a následným zadáním hesla se přihlásíte do ekonomického systému. Na monitoru se objeví pracovní prostředí ekonomického programu a další práce probíhá stejným způsobem, jako kdyby byl program nainstalován na Vašem počítači.

Účetnictví on-line je ideální pro firmy, které si základní účetní procesy zpracovávají sami za pomoci administrativního pracovníka nebo účetní asistentky v příslušných agendách: Vystavování faktur vydaných, Evidence faktur přijatých, Evidence úhrad a kontrola závazků a pohledávek, Vystavování příkazů do banky a jejich export do bankovního systému, Vedení pokladny, Skladová evidence.

Plně můžete využívat Vašich lokálních prostředků jako například tisk na tiskárně, odesílání vystavených dokladů e-mailem.  Vytvoříte si přehledné sestavy pohledávek s možností vystavit upomínky. Stejně pohodlně můžete vést evidenci přijatých faktur. Sestavíte si knihu pohledávek a jednoduše si vygenerujete příslušný příkaz k úhradě, který si buď vytisknete, nebo vyexportujete do svého bankovního systému. Eliminujete tím riziko chybně zadaného čísla účtu nebo variabilního symbolu na minimum. Pokud využíváte sklad, můžete si na konci roku si vytisknout inventuru nebo jiné sestavy, které potřebujete.

V programu je možnost mnoha variabilních sestav dle Vaší individuální potřeby a jejich export do excelu nebo wordu, pdf a dalších formátů.

Výhody účetnictví on-line

Smyslem projektu účetnictví on-line je spojení odborné služby externí účetní firmy s pohodlím přístupu z libovolného místa

  • Ušetření času se zasíláním fyzických dokladů

  • Zrychlení zadávání dat, jelikož se průběžně uskutečňuje ze strany klienta a následnou kontrolou naší společností

  • Přístup ke všem informacím účetnictví (aktuální stav závazků, pohledávek, finančních a manažerských výstupů, …), 24 hodin denně

  • Nemusíte telefonovat účetní do naší společnosti, aby vám zaslala nějaké informace, pohodlně si je vytisknete přímo ze systému

  • S daty může pracovat současně více lidí z různých míst současně (např. z různých poboček, z domova, dovolené,…)

  • data jsou vždy aktuální pro všechny přihlášené do systému

  • nemusíte řešit zálohování dat

  • můžete propojit svůj informační sytém s účetním systémem (automatické přenosy dat)

  • vedené účetnictví prostřednictví metody on-line je levnější než provoz vlastní účtárny

Naším hlavním cílem je nabídnout klientovi službu tak, aby co nejméně času věnoval účetní a daňové agendě a mohl svůj čas věnovat rozvoji svého podnikání. Služba účetnictví on-line šetří nejen časem, ale i významně finančními prostředky.

Jak začít se službou účetnictví on-line s námi

Před začátkem spolupráce s naší společností Vás navštíví náš zástupce. Na základě Vašich potřeb, rozsahu zpracovávané agendy, počtu u Vás připojených uživatelů a dalších faktorech předložíme cenovou nabídku.

Navštívíme Vás
Předložíme Vám cenovou nabídku k odsouhlasení
Podepíšeme smlouvu
Zprovozníme u Vás účetní aplikaci a nastavení přístupových práv
Proběhne školení příslušných uživatelů + následná podpora

Bezpečnost a zálohování systému

Zabezpečení systému je v několika úrovních. Každý klient dostane přístup na server, kde přidělením přístupového jména a hesla je omezeno používání přístupu kýmkoli jiným. Dále každý,  kdo má do systému přistupovat dostane přiděleno jméno a heslo do účetního programu. Každý dostane práva dle své kompetence ve firmě.

Data jdou pravidelně zálohována, aby nebyla vystavena jakékoli ztrátě.

Školení
Aktuality
GFŘ zveřejnila dvě informace ke změn sazeb DPH
V souvislosti se snížením počtu (15 %, 10 % -> 12 %) dojde k drobným změnám elektronických formulářů přiznání k DPH a kontrolního hlášení.
Finanční správa informuje, že k 15.11.2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť finančních úřadů, která byla v polovině letošního roku…
Senát ve středu 08.11.2023 schválil návrh konsolidačního (ozdravného) balíčku, který  který během příštích dvou letech sníží rozpočtové deficity…