Základní informace

V návaznosti na zpracování mzdové agendy Vám nabízíme pomoci i v pracovněprávní oblasti. V případě, že potřebujete zhotovit pracovní smlouvu nebo jiné dokumenty pro své zaměstnance, nemusíte se kvůli tomu obracet na právníka. Obraťte se na naši manažerku pro oblast mezd a personalistiky, která se o Váš požadavek postará.

V rámci pracovněprávního poradenství Vám můžeme poskytnout následující služby:

 • příprava pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a související dokumentace

 • příprava manažerské smlouvy a smlouvy o výkonu funkce

 • příprava dohody o skončení pracovního poměru

 • příprava dohody o hmotné zodpovědnosti zaměstnance

 • příprava dohody o prohlubování nebo zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců

 • příprava dodatků k uvedeným dohodám

 • vytváření vnitřních pracovněprávních předpisů

 • vypracování stanovisek ke konkrétní pracovněprávní otázce

 • poradenství při řešení vzniklých pracovních problémech

 • zastupování při kontrolách úřadu práce, státního úřadu inspekce práce, OSSZ, ZP, finančního úřadu, …

 • další služby spojené s pracovním právem podle Vašich potřeb a legislativních požadavků

Dne 30.06.2020 vyšel ve Sbírce zákonů mimo jiné zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…
Posouzení zameškané doby z důvodu ošetřovného pro účely krácení dovolené
Schválený zákon odpouští pojistné na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen a to zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
Dne 10.06.2020 byla vyhlášena nová výzva za období 05/2020 a to pro OSVČ na hlavní činnost, které nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z…