Základní informace

V návaznosti na zpracování mzdové agendy Vám nabízíme pomoci i v pracovněprávní oblasti. V případě, že potřebujete zhotovit pracovní smlouvu nebo jiné dokumenty pro své zaměstnance, nemusíte se kvůli tomu obracet na právníka. Obraťte se na naši manažerku pro oblast mezd a personalistiky, která se o Váš požadavek postará.

V rámci pracovněprávního poradenství Vám můžeme poskytnout následující služby:

 • příprava pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a související dokumentace

 • příprava manažerské smlouvy a smlouvy o výkonu funkce

 • příprava dohody o skončení pracovního poměru

 • příprava dohody o hmotné zodpovědnosti zaměstnance

 • příprava dohody o prohlubování nebo zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců

 • příprava dodatků k uvedeným dohodám

 • vytváření vnitřních pracovněprávních předpisů

 • vypracování stanovisek ke konkrétní pracovněprávní otázce

 • poradenství při řešení vzniklých pracovních problémech

 • zastupování při kontrolách úřadu práce, státního úřadu inspekce práce, OSSZ, ZP, finančního úřadu, …

 • další služby spojené s pracovním právem podle Vašich potřeb a legislativních požadavků

Pro rok 2020 je stanovena maximální hodnota stravenky ve výši 131 Kč.
Pro získání informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců existují 3 možnosti - služba VREP, datová schránka nebo ePortal ČSSZ
Cestovní náhrady od 01.01.2020 jsou stanoveny Vyhláškou MPSV č. 358/2019 Sb., která určuje výši základní náhrady za používání motorových vozidel,…
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin byla stanovena od 1. 1. 2020 ve výši 87,30 Kč za hodinu nebo 14.600 Kč za…