Základní informace

V návaznosti na zpracování mzdové agendy Vám nabízíme pomoci i v pracovněprávní oblasti. V případě, že potřebujete zhotovit pracovní smlouvu nebo jiné dokumenty pro své zaměstnance, nemusíte se kvůli tomu obracet na právníka. Obraťte se na naši manažerku pro oblast mezd a personalistiky, která se o Váš požadavek postará.

V rámci pracovněprávního poradenství Vám můžeme poskytnout následující služby:

 • příprava pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a související dokumentace

 • příprava manažerské smlouvy a smlouvy o výkonu funkce

 • příprava dohody o skončení pracovního poměru

 • příprava dohody o hmotné zodpovědnosti zaměstnance

 • příprava dohody o prohlubování nebo zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců

 • příprava dodatků k uvedeným dohodám

 • vytváření vnitřních pracovněprávních předpisů

 • vypracování stanovisek ke konkrétní pracovněprávní otázce

 • poradenství při řešení vzniklých pracovních problémech

 • zastupování při kontrolách úřadu práce, státního úřadu inspekce práce, OSSZ, ZP, finančního úřadu, …

 • další služby spojené s pracovním právem podle Vašich potřeb a legislativních požadavků

Aktuality
Novela zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2022 prodlužuje dobu čerpání dávky otcovské poporodní péče
Česká správa sociálního zabezpečení spustila novou online službu a to  Informativní důchodovou aplikaci (IDA), která poskytne informace o tom, kdy…
Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 Kč  na 22.320 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč); Ruší se maximální…
Od 1.7.2021 se podává Přehled o výši pojistného PVPOJ pouze elektronicky