xx

Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení úrokových sazeb s účinností od 3.5.2019:
Dne 20.03.2019 byl v rámci Koordinačního výboru KDP uzavřen příspěvek č. 539 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců…
Finanční správa zveřejnila na svém webu Dokument: Informace k novelám zákona o DPH 2019
Nové nařízení vlády č. 91/2019 Sb. mění s účinností od 01.06.2019 způsob výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
Dle zákona o účetnictví (ZoÚ) je účetní období započaté v roce 2018 prvním obdobím, kdy od roku 2016 může dojít ke změně kategorie účetní jednotky,…
Dne. 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb., zveřejněna novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček; účinnost většiny ustanovení je…
Přeplatky na dani z příjmu se vracejí pouze na žádost a FÚ má na jejich vrácení dle §155 daňového řádu 30 dní.
Termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmů a úhradu daně za rok 2018 je pondělí 01.01.2019. Bez sankce lze přiznání podat do 5 pracovních dnů po…
Na stránkách Finanční správy byly zveřejněny následující nejčastější chyby při zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Oznamovací povinnost pro  osvobozené příjmy fyzických osob za rok 2018 pro osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč a to do 01.04.2019
Na stránkách finanční správy byla aktualizována kalkulačka pro výpočet směrné hodnoty pro rok 2019
Novelou zákoníku práce  se od 01.07.2019 se ruší tzv. karenční doba, tzn. doba prvních tří neplacených dnů nemoci. Zaměstnanec bude tímto dostávat…