Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 0,25 % na 0,50 %.
Odkazy na pomoc zasaženým obcím příspěvkem do veřejných sbírek
V roce 2021 připadá Den daňové svobody na 25. června (2020 - 24.06.).
Od 1.7.2021 se podává Přehled o výši pojistného PVPOJ pouze elektronicky
Ukončení programu Antivirus A+ a Antivirus B k 31.05.2021 a programu Antivirus A k 30.06.2021
Oznamování výše daně z nemovitostí finančním úřadem.
Prodloužení izolačky o další 2 měsíce a to do 30.06.2021
Při pořízení respirátorů z EU či dovozem je v období 14.4.-3.6.21 prominuta DPH
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19 a to Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady
V návaznosti na rozhodnutí finanční správy o posunutí termínů pro podání přiznání k dani z příjmu došlo i posunutí termínů pro podání Přehledů pro ZP…
Od 1. 4. 2021 je tento nový kompenzační bonus poskytován pouze tehdy, je-li jeho vyplácení umožněno nařízením vlády.
Na webu finanční správy byly zveřejněny informace pod názvem: Nejčastější omyly a nejasnosti ohledně daňových přiznání, které se vyskytují fyzických…