Ministerstvo financí zveřejňuje pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví
MPSV zveřejnilo informace k Evidenci dohod o provedení práce od 1.7.2024.
Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,50 procentního bodu a to z 5,75 % na 5,25 % a to s účinností od…
Dne 17.04.2024 bylo prostřednictvím zákona o investičních společnostech (sněmovní tisk 570) schváleny Poslaneckou sněmovnou změny u dohod o provedení…
Termíny, návod na vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023.
Termíny, základní informace
Finanční správa upozorňuje na nejčastější chyby při podávání přiznání k DPFO a na změny platné od roku 2023
Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu  o 0,50 procentního bodu a to z 6,75 % na 6,25 % a to s účinností od 21.03.2024.
Oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – každý příjem se posuzuje…
Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně,  vyúčtování srážkové daně
Termíny pro podání, minimální vyměřovací základ, zálohy za rok 2023, doplatek pojistného,...
Termíny pro podání, vedlejší činnost, zálohy za rok 2023, doplatek pojistného,...