Systém vracení DPH v rámci EU umožňuje registrovaným plátcům DPH, žádat o vratku DPH za zboží a služby, které pořídili pro účely svého podnikání z…
Milostivé léto se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1.10.2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady.
Vládní koalice se dohodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech…
Využitím aplikace ČSSZ Informativní důchodová aplikace (IDA) zjistíme, kdy budeme mít nárok na důchod a jak bude asi vysoký.
Portál MOJE daně bude mít po dobu následujících dvou víkendů, tj. ve dnech 26.08. - 27.08.2023 a 02.09 - 03.09.2023 od 8:00 do 20:00 hodin, omezené…
Dne 1.8.2023 je v platnosti  nový zákon o ochraně oznamovatelů, který chrání oznamovatele (zejména v pozici zaměstnanců) při oznamování možného…
Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží.
Tisková zpráva Finanční správy sděluje poplatníkům, že datové schránky 77 zrušených územních pracovišť finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a…
S účinností od 1.7.2023 dochází pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty ke snížení vyhláškové ceny nafty a to ze současných 44,10 Kč/…
Prezident republiky podepsal 7. 6. 2023 návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“)
Liberální institut i v roce 2023 určil  Den daňové svobody, tj. stanovil pomyslnou hranici, od kdy máme vůči státu splněnou daňovou povinnost a to je…