Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,50 procentního bodu a to z 6,75 % na 6,55 % a to s účinností od…
GFŘ zveřejnila dvě informace ke změn sazeb DPH
Na webových stránkách Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023. 
Termín pro podání přiznání za rok 2023 je 31.leden 2024. Podává se na tiskopise vzor 19
Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-63 jednotné kurzy za rok 2023 (1EUR - 23,97 Kč; 1 USD - 22,14 Kč)
Pro rok 2024 je stanoven stravenkový paušál až do výše 116,20 Kč; stravenka 211 Kč
Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 7,00 % na 6,75 % a to s účinností od 22.12.2023.
ČSSZ zveřejnila Přehled nejdůležitějších změn v oblasti sociálního zabezpečení pro rok 2024
Od 01.01.2024 dochází ke změně minimální mzdy a to navýšením o 1600 Kč, tj. z 17.300 Kč na 18.900 Kč.
Dnem 01.01.2024 dochází ke zrušení institutu plátcových pokladen.
Zvýšení odvodů pro OSVČ pro rok 2024 - zálohy na zdravotní a sociální pojištění a paušální daň
Vyhláška č. 318/2023 Sb. mění od 1.1.2024  vyhlášku 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových…