Pro rok 2020 je stanovena maximální hodnota stravenky ve výši 131 Kč.
Pro získání informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců existují 3 možnosti - služba VREP, datová schránka nebo ePortal ČSSZ
Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-42 jednotné kurzy za rok 2019. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede…
Cestovní náhrady od 01.01.2020 jsou stanoveny Vyhláškou MPSV č. 358/2019 Sb., která určuje výši základní náhrady za používání motorových vozidel,…
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin byla stanovena od 1. 1. 2020 ve výši 87,30 Kč za hodinu nebo 14.600 Kč za…
Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. ze dne 30. 9. 2019  mimo jiné určuje stanovuje  průměrnou mzdu pro rok 2020 ve výši 34.835 Kč a tím se mění od 01.01.…
Na stránkách MPSV byly zveřejněny kalkulačky a to kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2020 a kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2020.
Redukční hranice byly pro rok 2020 vyhlášeny Sdělením č. 270/2019 Sb. ze dne 21.10.2019
V následujících měsících bude postupně docházet k ukončování platnosti certifikátů pro EET, neboť jejich expirace byla nastavena na 36 měsíců od…
Občanský zákoník (zákon č. 80/2012 Sb.) stanoví v § 435  povinné náležitosti obchodních listin. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku…
Vlivem rozhodnutí Nejvyššího soudu z března 2019 došlo k zásadním výkladovým změnám pravidel při vyplácení zisku.
Finanční správa vydala informaci „Výpočet DPH a zaokrouhlení od 1. 10. 2019“, kde se vyjadřuje k novému výpočtu DPH (shora) a k DPH u daňových…