Termíny placení, způsoby platby daně z nemovitých věcí v roce 2022
Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 5,00% na 5,75%.
Vláda odsouhlasila snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr, a to s účinností od 1.6. do 30.9.2022.
Ruší se placení záloh na daň silniční v roce 2022 pro všechny vozidla a poplatníky a  dojde ke zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů…
Změny ve formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Při odhlášení se nové vyplňují údaje pro přiznání podpory v…
Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 4,50% na 5,00%.
Oznamovací povinnost pro  osvobozené příjmy fyzických osob za rok 2021 pro osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč a to do 01.04.2022 (papírové podání) a do…
Pro případ porušení některé z podmínek paušálního režimu vzniká povinnost podat za rok 2021 daňové přiznání
Od 1. 3. 2022 není nově možné v systému datových schránek zakázat příjem datových zpráv mezi podnikajícími právnickými a fyzickými osobami navzájem
Termíny podání, vedlejší činnost, ...
Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 3,75% na 4,50%.
Termín pro podání přiznání za rok 2021 je 31.leden 2022. Podává se na novém tiskopise vzor 18