Dne 11.07.2020 byla vyhlášena nová výzva za období 06/2020 a to pro OSVČ na hlavní činnost, které nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z…
V Senátu je připraven ke schválení zákon, kterým ruší daň z nabytí nemovitých věcí a to zpětně od 1.12.2019
Vláda schválila kompenzační bonus pro lidi pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou nemocensky pojištěny 
Vláda schválila návrh na paušální daň od roku 2021 pro OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH. Tato paušální daň bude pro rok 2021 činit …
V návaznosti na zákon č. 299/2020 Sb., dochází i ke změně sazeb DPH. Do sazby DPH 10% se nově zařazují: ubytovací služby, vstupné na kulturní a…
Dne 30.06.2020 vyšel ve Sbírce zákonů mimo jiné zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…
Posouzení zameškané doby z důvodu ošetřovného pro účely krácení dovolené
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádat o podporu bude možné od 26.06.2020 09.00 hodin
Schválený zákon odpouští pojistné na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen a to zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
Dne 10.06.2020 byla vyhlášena nová výzva za období 05/2020 a to pro OSVČ na hlavní činnost, které nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z…
Dne 10.06.2020 vyšlo ve Finančním zpravodaji 09/2020 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události…
Novela zákona 159/2020 Sb., umožňuje vyplácet kompenzační bonus i pro společníky malých s.r.o.