Oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – každý příjem se posuzuje…
ČSSZ zveřejnila podrobnou informaci ke Slevě na pojistném od 1.2.2023
Finanční zpráva vydala Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, která je účinná od 1.1.2023.
Termíny podání, vedlejší činnost
Finanční správa vydala Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních příjmů, který nahrazuje dřívější D-22…
Stravenkový paušál až do výše 107,10 Kč; stravenka 194 Kč
Vláda schválila možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků
Termín pro podání přiznání za rok 2022 je 31.leden 2023. Podává se na novém tiskopise vzor 19
Nové minimální zálohy 2023 - sociální - 2.944 Kč, nemocenské - 168 Kč, zdravotní - 2.823 Kč
Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-60 jednotné kurzy za rok 2022.
Od 01.01.2023 dochází ke změnám v cestovních náhradách 
Základní přehled daňových změn v roce 2023