Poslanecká sněmovna dne 13.9.2019 schválila rozšíření EET na řemeslníky, lékaře, advokáty či zemědělce. Poslední fáze EET by měla být odstartována na…
Žádost se podává nejpozději do 30. září 2019 za plnění uskutečněná v roce 2018.
Ministerstvo financí zaktualizovalo Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku.…
V případě nevykonání maturity, je student považován za nezaopatřené dítě (plátcem pojistného je stát) do konce školního roku, případně až do 31.8.
ČSSZ zveřejnila informaci za jakých podmínek vzniká absolventům středních a vysokých škol platit pojistné na sociální zabezpečení
S účinností od 01.10.2019 se mění způsob výpočtu DPH z ceny včetně daně (shora) 
Ve vazbě na zrušení karenční doby dochází od 01.07.2019 ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, OSVČ a to o 0,2%.
Finanční správa vydala novou Informaci pro osoby povinné k dani a neusazené v ČR
Od 01.07.2019 se ruší karenční doba a snižuje se sazba pojistného na sociální zabezpečení
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o evidenci tržeb a poslala ji do Senátu. Novela upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. 
ČSSZ zveřejnila formulář Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) -II. díl - Průkaz práce neschopného pojištěnce, který ošetřující lékař bude…
Dle  Liberálního institutu  připadá v roce 2019 Den daňové svobody na 28. květen (v 2018 na 22. květen).