Na stránkách MPSV byly zveřejněny kalkulačky a to kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2020 a kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2020.
Pro rok 2020 byly tyto údaje vyhlášeny Sdělením č. 270/2019 Sb.
V následujících měsících bude postupně docházet k ukončování platnosti certifikátů pro EET, neboť jejich expirace byla nastavena na 36 měsíců od…
Občanský zákoník (zákon č. 80/2012 Sb.) stanoví v § 435  povinné náležitosti obchodních listin. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku…
Vlivem rozhodnutí Nejvyššího soudu z března 2019 došlo k zásadním výkladovým změnám pravidel při vyplácení zisku.
Finanční správa vydala informaci „Výpočet DPH a zaokrouhlení od 1. 10. 2019“, kde se vyjadřuje k novému výpočtu DPH (shora) a k DPH u daňových…
Dne 09.10.2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. vyhlášena novela zákona o EET. Tímto bude poslední vlna EET spuštěno od 1.5.2020.
Dovolujeme si Vám nabídnout kurz DAŇOVÉ ZMĚNY 2020, který zahrnuje 3 školicí dny a celkem 3 semináře 
Novela DPH schválená v rámci tzv. daňového balíčku změnila ustanovení upravující způsob výpočtu a zaokrouhlování DPH. 
Poslanecká sněmovna dne 13.9.2019 schválila rozšíření EET na řemeslníky, lékaře, advokáty či zemědělce. Poslední fáze EET by měla být odstartována na…
Žádost se podává nejpozději do 30. září 2019 za plnění uskutečněná v roce 2018.
Ministerstvo financí zaktualizovalo Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku.…