Program Antivirus A byl prodloužen do 31. 12. 2020.
Do 15.10.2020 je nutné uhradit zálohy na silniční daň za 1. a 2 čtvrtletí 2020 a zároveň i zálohu na 3. čtvrtletí 2020
Ke dni 31.10.2020 budou ukončeny programy ANTIVIRUS A + B
Od roku 2021 se připravuje změna zákona o daních z příjmu a to rozšířením o stravenkový paušál (forma příspěvku na stravování přímo v penězích)
Dne 11.09.2020 ve 12.00 je spuštěn dotační program COVID-ubytování, který se poskytuje za období od 14.03. do 24.05.2020
Od září 2020 je nutno obnovit placení záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění.
Dne 01.09.2020 nabývá na účinnosti novela zákona o DPH ve vazbě na implementaci daňových předpisů EU.
Finanční správa připravuje podpisovou aplikaci Finanční správy - epodpisFS.
Novela zákona o kompenzačním bonusu nově zavádí bonus i pro zaměstnance pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast…
Přinášíme aktuální stav termínů pro OSVČ pro podání přiznání k dani z příjmu a přehledů na SP a ZP
Zaměstnavatelé s maximálně 50 zaměstnanci, kteří splňují podmínky „Antiviru C“ dle zákona č. 300/2020 Sb. mohou v novém formuláři o výši pojistného…
Dne 11.07.2020 byla vyhlášena nová výzva za období 06/2020 a to pro OSVČ na hlavní činnost, které nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z…