xx

Finanční správa vydala novou Informaci pro osoby povinné k dani a neusazené v ČR
Od 01.07.2019 se ruší karenční doba a snižuje se sazba pojistného na sociální zabezpečení
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o evidenci tržeb a poslala ji do Senátu. Novela upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. 
ČSSZ zveřejnila formulář Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) -II. díl - Průkaz práce neschopného pojištěnce, který ošetřující lékař bude…
Dle  Liberálního institutu  připadá v roce 2019 Den daňové svobody na 28. květen (v 2018 na 22. květen). 
Ministerstvo financí představilo novelu daňového řádu, která má přinést rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní a také mírnější…
Pro příjmy podléhající srážkové dani platí nová oznamovací povinnost od 01.04.2019
Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení úrokových sazeb s účinností od 3.5.2019:
Dne 20.03.2019 byl v rámci Koordinačního výboru KDP uzavřen příspěvek č. 539 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců…
Finanční správa zveřejnila na svém webu Dokument: Informace k novelám zákona o DPH 2019
Nové nařízení vlády č. 91/2019 Sb. mění s účinností od 01.06.2019 způsob výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
Dle zákona o účetnictví (ZoÚ) je účetní období započaté v roce 2018 prvním obdobím, kdy od roku 2016 může dojít ke změně kategorie účetní jednotky,…