V návaznosti na vládní nařízení ze dne 26.02.2021, které omezuje pohyb osob bude nutné pro cestu mimo okres bydliště se vybavit četným prohlášením
Termíny pro podávání výkazů INTRASTAT za období roku 2021
Pro rok 2021 platí formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení poplatníka) vzor 26.
Poplatník platí správci daně měsíčně paušální zálohu ve výši 5.469 Kč na bankovní účet místně příslušného FÚ s předčíslím 2866
Prostřednictvím tzv. daňového balíčku byl s účinností od 01.01.2021 zaveden nový zaměstnanecký benefit - stravenkový paušál
Změny v oblasti mezd 2021, zrušení superhrubé mzdy, změny sazeb, sleva na poplatníka
Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-49 jednotné kurzy za rok 2020. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede…
Zákon včetně dalších návazných zákonů byl dnes vydán ve Sbírce předpisů pod číslem 609/2020. Přináší tyto novinky:
Cestovní náhrady od 01.01.2021 stanovuje Vyhláška MPSV  č. 589/2020 Sb., která určuje výši základní náhrady za používání motorových vozidel,…
Dne 18.12.2020 byla vyhlášena nová Výzva za období 11/2020 a to pro OSVČ. Žádost bude možné podávat od 21.12.2020 do 21.01.2021
Zdravotní pojištění pro rok 2021 se zvyšuje
Poslanecká sněmovna schválila dne 1.12.2020 paušální daň pro OSVČ pro rok 2021