V souvislosti se zpracováním mezd  nebo i samostatně poskytujeme i komplexní servis v oblasti HR a personalistiky.

Aby mohla být firma plnit své cíle, byla výkonná, konkurenceschopná a úspěšná na trhu, dosahovala žádoucího zisku, musí mít k dispozici odborně zdatné zaměstnance, jejich optimální počet. Toto nestačí zajistit jen v daném období, ale je nutné nestále vzdělávat, rozvíjet pracovníky, případně hledat nové, atp.

 

Náš odborný HR tým vám nabízí pomoc a podporu  v následujících činnostech a tím Vás dokážeme i zbavit poměrně velkého množství administrativní zátěže.
 • provedeme revizi aktuálních pracovních smluv podle platné legislativy,
 • navrhneme vzorové pracovní smlouvy pro všechny druhy pracovních poměrů,
 • poskytnutí asistence při přípravě a kontrole dokumentů souvisejících se vznikem, změnou či ukončením pracovního poměru
 • vypracujeme kompletní sady interních směrnic týkajících se HR agendy (odměňování, ... )nebo vám zajistíme podporu při jejich zpracování
 • provedeme výpočet nároku na stravenky, zajistíme objednávání stravenek či následnou distribuci stravenek zaměstnancům
 • poskytneme hotline podporu pro Váš HR tým, pro vaše zaměstnance ohledně zpracování jejich mezd či vysvětlení struktury výplatních pásek
 • zajistíme celý administrativní proces při nástupu a odchodu vašich zaměstnanců, přihlášení a odhlášení u všech úřadů a institucí, 
 • vystavíme rozličná potvrzení či jiné dokumenty  pro vaše zaměstnance
 • nastavíme u vás proces hodnocení zaměstnanců
 • zajistíme správu osobní personální složky vašich zaměstnanců
 • vyřídíme pracovní povolení