V souvislosti se zpracováním mezd poskytujeme i komplexní servis v oblasti HR a personalistiky. Náš odborný HR tým Vás dovede zbavit poměrně velkého množství administrativní zátěže v následujících oblastech:

  • provedeme revizi aktuálních pracovních smluv podle platné legislativy,
  • navrhneme vzorové pracovní smlouvy pro všechny druhy pracovních poměrů,
  • poskytnutí asistence při přípravě a kontrole dokumentů souvisejících se vznikem, změnou či ukončením pracovního poměru
  • vypracujeme kompletní sady interních směrnic týkajících se HR agendy nebo vám zajistíme podporu při jejich zpracování
  • provedeme výpočet nároku na stravenky, zajistíme objednávání stravenek či násled- nou distribuci stravenek zaměstnancům
  • poskytneme hotline podporu pro Váš HR tým, pro vaše zaměstnance ohledně zpracování jejich mezd či vysvětlení struktury výplatních pásek
  • zajistíme celý administrativní proces při nástupu a odchodu vašich zaměstnanců, přihlášení a odhlášení u všech úřadů a institucí, 
  • vystavíme rozličná potvrzení či jiné dokumenty  pro vaše zaměstnance
  • zajistíme správu osobní personální složky vašich zaměstnanců
  • vyřídíme pracovní povolení