Outsourcing mezd

V rámci tohoto řešení nabízíme:
 • konzultace, poradenství a návrh optimální právní formy
Outsourcing mezd zahrnuje následující služby:
 • měsíční zpracování mezd - výplatní pásky, výpočet, odvody zdravotního a sociálního pojištění, likvidace nemocenských dávek , výpočet exekucí, podklady pro finanční účtárnu, měsíční zasílání přehledů o vyměřovacích základech na zdravotní pojišťovny a SSZ, vystavení příkazů k úhradě,
 • veškeré sestavy je možné zasílat elektronicky ve formátu doc, popř. pdf,
 • možnost zasílat příkazy k úhradě v elektronické podobě upravené přímo pro přenos do internetové banky,
 • přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny a SSZ,
 • zpracování evidenčních listů,
 • roční zúčtování daně z příjmu, roční výkazy pro FÚ,
 • vyplnění statistických výkazů,
 • zastupování pří kontrolách SSZ a zdravotních pojišťoven.                 

Personalistika

V oblasti personalistiky Vám nabízíme mimo jiné aktuální vzorové dokumenty, které jsou v souladu s platnou legislativou. Výběrem této služby si klient zajistí osvobození od veškeré administrativy a sledování změn v legislativě.

V rámci tohoto balíčku služeb nabízíme:
 • dodání vzorových smluv a platových výměrů k pracovním poměrům,
 • registrace na úřadech SSZ, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadě,
 • možnost založení bankovního účtu, na který společnost zaplatí celkovou částku na úhradu mezd a my zařídíme platbu všech transakcí,
 • zasílání přehledů na penzijní fondy a na životní pojišťovny,
 • sestavení výstupů a sestav dle požadavku klienta,
 • zastupování klienta při kontrolách na SSZ, zdravotních pojišťovnách a ostatních kontrolách se mzdami souvisejících,
 • evidence výdeje stravenek, výpočet nároku na stravenky.