Základní informace

Naše společnost nabízí kompletní mzdový servis se zpracováním mezd, mzdové poradenství, služby v oblasti pracovně právních vztahů a personální agendou.

V rámci mzdového servisu také zajišťujeme i veškerou komunikaci s úřady na základě Vaší plné moci a to přihlášky a odhlášky zaměstnanců, měsíční přehledy a roční vyúčtování.

Absolutní diskrétnost ve vztahu k personálním a mzdovým údajům je z naší strany naprostou samozřejmostí.

Jakým způsobem zpracování mezd funguje?

Naše společnost zpracovává mzdovou agendu pro malé firmy od jednotek zaměstnanců až po střední společnosti s počtem několika stovek pracovníků.  Tato činnost je prováděna s měsíční periodicitou a je zajišťována pracovníky, kteří jsou na mzdy specializováni.

Prostřednictvím námi zajištěného outsourcingu mezd Vás zbavíme všech starostí s vedením mzdového účetnictví.

Diskrétnost je při naší práci samozřejmostí

Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Garantujeme plnou odpovědnost za poskytnuté služby a jsme smluvně vázány povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti, nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.

Výhody externího zpracování mezd

 • úspora nákladů – externí zpracování mezd je  levnější, než vedení vlastní mzdové účtárny

 • moderní přístup – předávání podkladů je možné hlavně v elektronické podobě (umožňujeme i papírovou variantu)

 • zastupitelnost – klient neřeší nemoci nebo dovolené mzdových účetních

 • rychlost

 • odpovědnost – odpovědně přistupujeme k výsledkům své činnosti včetně odpovědnosti za chybně zpracované mzdy

 • diskrétnost – je samozřejmostí při zpracovávání citlivých dat

 • správu mzdového software

 • zajištění souladu s aktuální legislativou

Nabízíme komplexní služby zpracování mezd: 

 • registrace a odhlášení pracovníků na všech potřebných státních institucích a pojišťovnách (např. správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce apod.),

 • pravidelný měsíční výpočet mezd na základě docházky pracovníků předkládané klientem, zahrnuje zejména  výplatní pásky zaměstnanců v elektronické nebo tištěné podobě, celkovou rekapitulaci mezd, vytvoření převodového bankovního příkazu na všechny mzdy zaměstnanců a platby státním institucím a pojišťovnám,

 • zajištění všech povinných měsíčních hlášení pro jednotlivé státní instituce, jako jsou například zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, úřady práce, finanční úřad apod.,

 • provádíme veškeré platby povinných odvodů, mezd zaměstnanců prostřednictvím svěřeneckého účtu (jménem klienta)

 • zpracování roční výkazů (Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti, Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnance, ….)

 • archivace vybraných dat zpracovávané mzdové agendy

 • vyhotovení výkazů pro statistické účely

 • reporting managementu klienta o mzdové agendě podle specifikace klienta,

 • zastupování klienta při všech kontrolách mzdové agendy ze strany státních institucí (OSSZ, ZP, FÚ,…)

 • garance zastupitelnosti

Související obsah
Pro rok 2024 je stanoven stravenkový paušál až do výše 116,20 Kč; stravenka 211 Kč
ČSSZ zveřejnila Přehled nejdůležitějších změn v oblasti sociálního zabezpečení pro rok 2024
Od 01.01.2024 dochází ke změně minimální mzdy a to navýšením o 1600 Kč, tj. z 17.300 Kč na 18.900 Kč.
Dnem 01.01.2024 dochází ke zrušení institutu plátcových pokladen.
Aktuální školení