U právnických osob se specializujeme nejen na samotnou přípravu, podání či kontrolu přiznání k dani z příjmu, ale i na poradenství v běžných otázkách každodenní praxe v následujících okruzích:

  • identifikace potencionálních rizik probíhajících či plánovaných operací klienta v daňové oblasti včetně případného řešení
  • identifikace kritických faktorů v rámci každodenního fungování klienta z daňového hlediska (např. struktura opravných položek, struktura daňově neuznatelných nákladů,...)
  • transakční, strategické, provozní  poradenství včetně poradenství v oblasti lidských zdrojů, řízení podnikových fiancí a ekonomiky.