Účetnictví

Jsme připraveni Vám nabídnout několik forem zpracování Vašeho účetnictví. Záleží pouze na Vašich možnostech (personálních, technických,…)  a požadavcích,  která z následujících  forem zpracování účetnictví Vám bude nejlépe vyhovovat:

  • vedení účetnictví v systému a prostorách společnosti CONTO SERVIS,
  • zpracování účetnictví v systémech používaných klienty,
  • nový způsob outsourcingu účetnictví pod názvem CONTO e-Outsourcing, který umožňuje zpracování prvotních dokladů ve Vaší účtárně a zaúčtování všech nebo složitějších účetních operací v prostorech naší společnosti,
  • účetní supervize spočívající v dohledu a kontrole Vámi zpracovávaného účetnictví externí zkušenou hlavní účetní.
Mzdy, personalistika

Nabízíme úplné zpracování mzdové agendy a zastupování klienta na příslušných úřadech. Pohlídáme za Vás všechny termíny a změny, které jsou v této oblasti většinou problematické. Vedeme úplnou personální agendu a pomáháme při výběrových řízení.

Daňové poradenství

Poskytujeme daňové poradenství, sestavíme za Vás všechny druhy daňových přiznání. Nabízíme daňový dohled během celého roku včetně uplatnění daňové optimalizace. Zároveň také zajišťujeme zastupování klienta v daňovém řízení před finančními úřady a případně i v daňovém řízení před příslušnými krajskými soudy.

Informační systém

V rámci řešení informačního systému (systému pro vedení skladu, účetnictví, mezd, majetku) poskytujeme odbornou pomoc při:

  • výběru informačního systému, tak aby co nejlépe vyhovoval Vašim požadavkům a především Vaší ekonomické činnosti,
  • zavedení informačního systému do rutinního provozu ve společnosti – nastavení parametrů, číselníků, zaškolení uživatelů,
  • následném servisu a údržbě informačního systému
Podnikatelské a ekonomické poradenství

Nabízíme poradenství při řešení důležitých ekonomických situací, sestavíme podklady potřebné pro získání podnikatelského úvěru a na základě jednotlivých ekonomických ukazatelů Vám zanalyzujeme Vaši ekonomickou situaci, která je velmi důležitá pro budoucí rozhodování. V této oblasti máme značné zkušenosti, na základě kterých náš poradce  prošel náročným a nezávislým výběrovým řízením a stal se tak členem Národního registru poradců.