PREMIER system je komplexní informační a ekonomický software (ERP system) pro řízení menších, středních a středně velkých firem. Tento systém nabízí komfortní pokrytí všech firemních procesů, rychlou dostupnost a bezpečnost dat, stabilitu, otevřenost a dokonalý přehled o firmě.

PREMIER system představuje pro uživatele tyto jedinečné výhody:

  • jedinečné řešení v oblasti zakázek a jejich procesního řízení včetně vyhodnocení zakázky zvláště vhodné stavební firmy a další firmy podnikající v sektoru služeb (veletrhy, školení, IT služby, reklama,…)

  • elegantní řešení v oblasti výroby a jejího plánování včetně plánování kapacit

  • kompletní řešení pro všechny oblasti související se skladovým hospodářstvím včetně objednávkového okruhu, maloobchodního prodeje (čteček,pokladen,..), e-shopu a vyhodnocování, analýzy a rozborů skladových zásob

  • propracovanou databázi klientů s unikátním interaktivním pohledem (záložkami) z jediného místa na veškeré doklady v ostatních modulech

  • dobře zpracovaný ekonomický modul s provázaností na ostatní moduly a agendy

  • významné snížení provozních nákladů na informační systém (ušetření i mzdových nákladů) a zvýšení zisku společnosti

  • zmírnit negativní vliv odchodu klíčového zaměstnance na chod společnosti

Školení PREMIER system