Základní informace

Účetní supervize představuje externí službu nahrazení provozu účtárny s hlavní účetní a snížení tak jejich nákladů. Hlavním cílem této služby je zajistit dohled nad účetnictvím Vaší společností zkušeným externím účetním specialistou.

Jakým způsobem účetní supervize a dohled funguje?

Naše společnost nabízí moderní řešení a to v podobě tzv. účetní supervize, která spočívá v tom, že firma nemá vlastní hlavní účetní, ale na základě smlouvy uzavřené s naší společností využívá služeb externí hlavní účetní, která průběžně v dohodnutých periodách dohlíží na provoz ekonomického (administrativa, fakturace, sklady, majetek) a účetního oddělení klienta.

Jedinou podmínkou této služby je kvalitní informační systém, který obsahuje všechny části firmy.

Výhody účetní supervize:

  • sledujeme za Vás změny a novinky v legislativě

  • zodpovídáme za zpracované účetnictví

  • rychlejší a přesný výstup informací

  • informace pro řízení podniku jsou managementu poskytovány v reálném čase

 

  • náklady na externí hlavní účetní jsou téměř poloviční než náklady na vlastní účetní

  • zákazník má k dispozici profesionální poradenský servis

  • účetní doklady neopouštějí sídlo společnosti, tak jako v případě klasického externího účetnictví

  • naše společnost přebírá plnou odpovědnost za vedení účetnictví, včetně případných chyb