Cestovní náhrady od 01.01.2019 jsou stanoveny Vyhláškou MPSV č. 333/2018 Sb., která určuje výši základní náhrady za používání motorových vozidel, průměrnou cenu pohonných hmot a výši tuzemského stravného.

Sazby stravného 2019 pro tuzemské pracovní cesty jsou ve vyhlášce uvedeny dvakrát. První sloupec platí pro podnikatelskou sféru (§176 odst. 1 zákoníku práce), kde js stanovena pouze minimální hodnota stravného za každý kalendářní den. Druhý sloupec je pro zaměstnance ve státní sféře (§163 odst 1 zákoníku práce). Konkrétní výše je uvedena v následující tabulce:

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 82 Kč 82 Kč – 97 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 124 Kč 124 Kč – 150 Kč
Déle než 18 hodin 195 Kč 195 Kč – 233 Kč