Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,50 procentního bodu a to z 6,75 % na 6,25 % a to s účinností od 21.03.2024.

Repo sazba se uplatňuje mimo jiné při:

  • stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo
  • výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 6,75 %  (7,25%) a diskontní sazby na 4,75 % (5,25%).

Rozhodnutí bankovní rady v předchozím období:

  • Změna od 09.02.2024 - snížení dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o o 0,5 procentního bodu na 6,25 %, snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 5,25 % a lombardní sazby na 7,25 %
  • Změna od 22.12.2023 - snížení dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,25 procentního bodu na 6,75 %, snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 5,75 % a lombardní sazby na 7,75 %