Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 5,00 % na 5,75 % a to s účinností od 06.05.2022.

Repo sazba se uplatňuje mimo jiné při:

  • stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo
  • výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 6,75 %  (6,00%) a diskontní sazby na 4,75 % (4,00%).