Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 0,50 % na 0,75 %.

Repo sazba se uplatňuje mimo jiné při:

  • stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo
  • výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 1,75 % a diskontní sazbu ponechala beze změny na 0,05 %.

Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 6. srpna 2021.