Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 0,75 % na 1,50 %.

Repo sazba se uplatňuje mimo jiné při:

  • stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo
  • výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,50 %  (1,75%) a diskontní sazbu ponechala beze změny na 0,50 % (0,05%).

Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 1. října 2021.