Podstatou Programu Antivirus je úplná či částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, krizovými opatřeními související se šířením koronaviru a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů.

Postiženým zaměstnavatelům je vyplácen určitý finanční příspěvek dle příslušného programu na základě žádosti směřující na Úřad práce.

Program je prodloužen do 30. dubna 2021 (režim A, A+ i B).

Nárok - podmínky

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI:

 • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
 • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
 • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
 • Nově bude příspěvek poskytnut pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování trvá alespoň 3 měsíce

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ (např.):

 • na úhradu nákladů z DPP a DPČ,
 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen,
 • žadateli, který je v likvidaci a konkurzu ...
Výše kompenzace - 3 režimy

Režim A plus – uzavření provozu

V případě uzavření provozu (či významného omezení) nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Od 1. 10. 2020 je příspěvek zaměstnavatelům 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 50.000 Kč za zaměstnance.

V období od 12.3. do 30. 9. 2020 byl příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč za zaměstnance. Bylo řešeno v rámci režimu A.

Režim A – karanténa

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku,

Příspěvek zaměstnavatelům je 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

Režim B – související hospodářské potíže

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

Manuál pro vyplnění žádosti, informace