Kompenzační bonus je určen pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky (pohostinství, kultura, sport, ubytování, maloobchod, služby) nebo postižených nepřímo (subdodavatelé navázaní nejméně z 80 % na uzavřené obory). 

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti kvůli koronaviru byl zveřejněn ve Sbírce předpisů 13. 11. 2020 pod číslem 461/2020.

Nárok - obecně

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů:

 • z titulu osoby samostatně výdělečně činné (i spolupracující osoba),
 • z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo
 • z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Na bonus mají nárok:

 • provozovatelé restaurací, barů, hudebních či herních klubů,
 • pořadatelé koncertů, divadelních a jiných představení,
 • provozovatelé muzeí, galerií, hradů, hvězdáren a podobných zařízení,
 • pořadatelé svateb nebo smutečních hostin,
 • provozovatelé cirkusů a zoologických zahrad,
 • pořadatelé poutí, kongresů a veletrhů
 • nebo provozovatelé vnitřních sportovišť, posiloven a bazénů.
Nárok - souběh s jiným příjmem
Typ příjmu/dávky/činnosti             Nárok na kompenzační bonus?
Důchod (starobní, invalidní)                            ANO
Student                                                              ANO
Antivirus A, A+, B                                             ANO*
Covid - Sport, Kultura, Cest. ruch                      NE
Covid - Nájemné                              k souběhu nemůže dojít
Zaměstnání                                                      ANO
Ošetřovné OSVČ                                             ANO*
Ošetřovné (klasické)                                        ANO
Podpora v nezaměstnanosti                            NE
Pracovní neschopnost                                     ANO
Rodičovský příspěvek                                      ANO
Příspěvek na bydlení                                       ANO
Příspěvek na péči                                             ANO
Dávky pěstounské péče                                  ANO
Odměna pěstouna                                           ANO
Dávky v hmotné nouzi                                     ANO
Úpadek                                                                NE
Nespolehlivý plátce či osoba                            NE

* na základě novely zákona o kompenzačním bonusu se umožňuje souběh kompenzačního bonusu s vyznačenou podporou 

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Bonusová období
 • první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (31 dní - 15.500 Kč) a
 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (17 dní - 8.500 Kč)
 • třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 (22 dní - 11.000 Kč)
 • čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 (11 dní - 5.500 Kč)
 • páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 01. 2021 (30 dní - 15.000 Kč)
Termíny pro podání žádostí

Lhůta pro podání žádosti je stanovena nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Termíny pro podání žádosti:

 • první bonusové období - nejpozději do 5. 1. 2021,
 • druhé bonusové období - nejpozději do 22. 1. 2021,
 • třetí bonusové období - nejpozději do 15. 2. 2021
 • čtvrté bonusové období - nejpozději do 25. 2. 2021
 • páté bonusové období - nejpozději do 24. 3. 2021