Program ANTIVIRUS - aktuální stav k 31.03.2020

Program A:

 • zaměstnanec v karanténě
  • překážka v práci na straně zaměstnance dle § 192 ZP
  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
 • uzavření či omezení provozu
  • překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP
  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně 39 000,- Kč / měsíc / zaměstnance

Program B:

 • nepřítomnost významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně
  • překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP
  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • snížení odbytu
  • překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP
  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

     nebo

  • v případě vydání vnitřního předpisu nebo dohody s odbory jde o překážku dle § 209 ZP
  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
 • nedostatek vstupů
  • překážka na straně zaměstnavatele dle § 207/a) ZP
  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku
 • příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně 29 000,- Kč / měsíc / zaměstnance

Zaměstnanec:

 • nebyla mu podána výpověď
 • není ve výpovědní době
 • účasten na nemocenském a důchodovém pojištění

Příspěvek:

 • vyplácen zpětně
 • podmínkou je výplata mezd a odvod pojistného (komplet)

Administrace:

A. přihláška

 • podání žádosti elektronicky (datová schránka nebo elektronický podpis)
 • bude uzavřena dohoda, žádost o uzavření dohody se podává prostřednictvím webové aplikace
 • povinnou součástí doklad o zřízení účtu (výpis?)
 • dohoda se vygeneruje po podání žádosti a bude považována za podepsanou ze strany žadatele
 • po kontrole bude dohoda podepsána ÚP a zaslána žadateli zpět (datová schránka nebo e-mail)

B. vyúčtování náhrad

 • po výplatě náhrad a odvodu pojistného předloží žadatel pomocí webové aplikace vyúčtování vyplacených náhrad včetně seznamu pracovníků
 • na každý režim se vyplňuje samostatný formulář

C. poskytnutí příspěvku

 • ověření zaměstnanců na OSSZ
 • vyplacení příspěvku na účet

Časový harmonogram:

01. 04. 2020      spuštění programu

06. 04. 2020      přijímání žádostí

10. 04. 2020      vyplácení příspěvků