Finanční úřad oznamuje poplatníkům výši daně z nemovitostí na rok 2021 následujícím způsobem:

  • datovou schránkou
  • e-mailem (jen pro ta, kteří jsou k této službě přihlášeny)
  • zasláním složenky - Poštovní poukázky A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům

Daná oznámení jsou rozesílána postupně, tak aby dorazily nejpozději do 25.května. Lhůta pro zaplacení daně (do výše 5.000 Kč) končí 31.5.2021, ale bez sankce (úroku z prodlení) lze daň uhradit do 31.12.2021.