Rekapitulace nových termínů pro podání přiznání za rok 2020 a to k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z příjmu dle následující tabulky:

Druh daně Zákonný termín Nejzazší termín pro podání přiznání v roce 2021
Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna 2021
Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna 2021
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 papírová forma přiznání 1. dubna 2021  3. května 2021
elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021
podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)
Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 papírová forma přiznání (výjimečně) 1. dubna 2021 3. května 2021
elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021
podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)