Místo konání
Školící centrum CONTO SERVIS s.r.o., Chelčického 686, 53351 Pardubice
Přednáší
Mgr. Josef Janata, daňový poradce

Určeno

Seminář je určen zejména pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, mzdovou účetní, ekonoma a případně i pro další pracovníky společnosti.

Semináře nepředpokládají žádné hluboké znalosti zákonů a proto jsou vhodné i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele,…).

Cíl

Jsme svědky toho, že v dnešní turbulentní době se neúměrně zvyšuje tlak na firmy ze strany finančního úřadu. Finanční správa má vypracovanou speciální metodiku vůči daňovým subjektům, která se v celé řada případů neopírá o zákonná ustanovení daňového řádu či případně dalších daňových zákonů. Metodika také zcela není postavena na důkazech, ale na úvahách, domněnkách, předpokladech. Na tomto semináři se účastníci seznámí s tím, jak případně postupovat při řešení sporu s daňovou správou nebo také, jak předejít případnému problému ve vazbě na správce daně.

Program

  • Novela daňového řádu 2020
  • Neformální komunikace správce daně s daňovými subjekty a její závaznost (např. může správce daně komunikovat obyčejným e-mailem a důsledky s tím spojené, neformální výzvy ke kontrolním hlášením)
  • Požadavky správců daně na předkládání dokumentů kvůli jiným osobám – práva povinnosti, úhrada nákladů
  • Dodatečné daňové přiznání (např. může správce daně rovnou zahájit kontrolu nebo se musí napřed dotázat, zda daňový subjekt nemá důvody pro podání dodatečného přiznání)
  • Aktuálně k postupu k odstranění pochybností a kontrolám v roce 2020 (- co když správce daně zadržuje nárok na odpočet kvůli nekontaktnímu dodavateli či dokonce „dodavateli dodavatele“, kolik výzev může poslat, jak dlouho může trvat, než řízení ukončí, obrana v linii finančních orgánů, obrana soudní).
  • Dotazy posluchačů.
Cenové varianty
2003501
Cena pro 1 účastníka
1980 Kč bez DPH (2.396 Kč s DPH)