Finanční správa vydala Informaci dne 31.01.2020 k vystoupení Velké Británie z EU. Z této informace vyplývá, že budou obchodní i další vztahy fungovat po přechodné období (do 31. 12. 2020) podle stávajících předpisů.

Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty („DPH“) nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. Na příklad pro případy

  • vrácení daně podle § 82 zákona o DPH,

  • intrakomunitárního dodání/pořízení zboží,

  • režimu jednoho správního místa (MOSS),

  • ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. §8 zasílání zboží, §90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím apod.)

platí pro Velkou Británii i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy Evropské unie.

Stejný závěr o zachování stávajících postupů pro dobu přechodného období platí pro postup při zdaňování daní z příjmů