Vláda ČR schválila dne 25.01.2023 Daňové milostivé léto. Dlužníci budou mít možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Rozhodné období pro odpuštění dluhů je od 1. července do 30. listopadu 2023.

Odpuštění se bude vztahovat na příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022. Všechny fyzické osoby tak budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu v průběhu rozhodného období.

Více na stránkách Ministerstvo financí České republiky.