Tisková zpráva finanční správy sděluje poplatníkům, že datové schránky 77 zrušených územních pracovišť finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná. Ukončení provozu datových schránek zrušených FÚ se předpokládá v horizontu několika měsíců.