Dle Liberálního institutu připadá Den daňové svobody v roce 2021 na 25. června (v roce 2020 na 24.06.).