Novela zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2022 prodlužuje dobu čerpání dávky otcovské poporodní péče. Tzv. otcovská náleží rodiči dítěte, který je zapsán v rodném listu dítěte a zároveň byl účasten po určitou dobu nemocenského pojištění. Od 1.1.2022 se však tato doba prodlužuje na dva týdny (do roku 2021 bylo možné otcovskou čerpat kdykoliv v prvních šesti týdnech po narození dítěte v délce jednoho kalendářního týdne). 

Zároveň dochází k prodloužení lhůty pro čerpání otcovské o kalendářní dny, po které bylo dítě v prvních šesti týdnech hospitalizováno.