Od 1. 3. 2022 není nově možné v systému datových schránek zakázat příjem tzv. poštovních datových zpráv mezi podnikajícími právnickými a fyzickými osobami navzájem.

Kromě této zásadní změny je od 1. 1. 2022 i u těchto soukromoprávních zpráv připuštěno doručení fikcí.  V případě, kdy se do datové schránky nepřihlásí oprávněna osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To platí pro všechny dokumenty včetně faktur, předžalobních výzev atp.