MPSV zveřejnilo informace k Evidenci dohod o provedení práce od 1.7.2024.

Z informaci zveřejněných na webových stránkách MPSV - Novinky v pracovním právu vyplývají následující povinnosti pro zaměstnavatele:

Evidence DPP a povinnosti zaměstnavatele
 • zavádí se evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP (včetně nepojištěných),
 • zaměstnavatel bude mít povinnost každý měsíc sdělovat seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmu – nový předepsaný tiskopis „Výkaz DPP“
  • do 20. dne následujícího měsíce,
  • poprvé za měsíc červenec 2024 do 20. 8. 2024
Oznamování nástupu a skončení zaměstnání u DPP
 • zaměstnavatel bude povinen elektronicky ohlásit nástup zaměstnance do zaměstnání a skončení zaměstnání v termínu do 20. dne následujícího měsíce, na předepsaném tiskopisu Výkazu DPP - spolu s příjmy
 • nejpozději do 20. 8. 2024 přihlásí zaměstnance, kteří nastoupili před 1. 7.2024, pokud DPP dále pokračuje i v červenci 2024 (tj. s prvním podáním Výkazu DPP)
 • u zaměstnanců na DPP již nebude mít zaměstnavatel povinnost zasílat tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, zůstane však možnost použít ONZ pro oznámení nástupu/skončení
Nepřihlášený zaměstnavatel
 • nejpozději do 30. 7. 2024 se přihlásí do registru zaměstnavatelů zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, je mu přidělen VS
 • nejpozději do 20. 8. 2024 přihlásí své zaměstnance na DPP přecházející do července, k tomu lze využít „Výkaz DPP“
 • následně zasílá měsíční výkazy DPP až do skončení zaměstnání posledního zaměstnance
Výkaz DPP
 • bude sloužit pro oznámení nástupu a skončení zaměstnání u zaměstnanců na DPP a pro oznámení výše příjmů za uplynulý měsíc
 • uvádí se na něm veškeré příjmy – i ty, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení
 • možnosti zasílání stejné jako u ostatních elektronických podání pro ČSSZ – tj. datovou větou ze mzdového SW nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ
 • pro vývojáře mzdových SW je zveřejněna na webu ČSSZ definice ePodání Výkazu DPP (VPDPP)
 • podává se za všechny měsíce od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání