Vláda svým usnesením ze dne 26.02.2021 rozhodla počínaje 1. 3. 2021 o zákazu opouštět území okresu, na jehož území má občan trvalý pobyt nebo bydliště. 

Nejpozději do neděle 28. února si můžete zvolit jiné bydliště a přemístit se do něj na následující tři týdny – může jít například o vlastní rekreační objekt, bydliště partnera a podobně.

Výjimky pro překročení hranic okresu

Pro cesty mimo okres bydliště jsou dle usnesení vlády povoleny následující výjimky:

 • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti; individuální duchovní péče a služby; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; veterinární péče,
 • účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
 • cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • účast na dovolené hromadné akci dovolené podle bodu IX vládního usnesení,
 • cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,
 • cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
 • cesta za účelem vycestování z České republiky.

Vzory jednotlivých čestných prohlášení:

 • Potvrzení pro zaměstnance -  nemá závazný vzor, vedle údajů o zaměstnanci a zaměstnavateli by z něj však mělo být jasné, odkud kam budete dojíždět. Ministerstvo vnitra má na svém webu vzor (nebo verze PDF). Alternativou může být i pracovní smlouva, zaměstnanecký průkaz a podobně. Z dokumentů musí jasné (rozdílnost bydliště a pracoviště), že potřebujete cestovat do jiného okresu.
 • Čestné prohlášení ve vazbě na výjimky pro opuštění místa trvalého pobytu - nezávazný vzor je k dispozici na webu ministerstva vnitra (nebo verze v PDF
 • Čestné prohlášení (nebo v PDF) – stačí i napsané rukou.