Finanční zpráva vydala Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, která je účinná od 1.1.2023.

Informace definuje jednotlivé transakce, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací  služby prostřednictvím  internetových  platforem (např. Airbnb, Booking a další) s daňovými povinnostmi (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění p. p.).

Informace obsahuje celou řadu skutečností, z nichž připomenu pouze 2 zásadní, na které se nejvíce zapomíná a to v oblasti:

  • DPH - neplátce (ubytovací zařízení), který přijme elektronickou službu od zprostředkovatele (např. Airbnb, Booking, tj. od osoby neusazené v tuzemsku) se z titulu přijetí služby stává identifikovanou osobou a vzniká mu povinnost podat do 15 dnů přihlášku. Identifikovaná osoba přiznává DPH za službu (obvykle v ř5 přiznání) a nemá nárok na odpočet daně.
  • Daně z příjmu - pro uplatnění výdaje procentem z příjmů bude rozhodující, zda poskytovatel ubytování vlastní příslušný živnostenský list (60%) a nebo nikoliv (uplatní pouze 40% z příjmů)