Finanční správa zveřejnila na svém webu Dokument:  Informace k novelám zákona o DPH 2019

Tato informace dává přehled všech změn DPH v roce 2019.  Nejvíce prostoru je věnováno změně na základě zákona č. 80/2019 Sb., s účinností od 01.04.2019.  Mezi významnější změny patří zejména:
1) Nový výpočet DPH z ceny včetně daně dle novelizovaného § 37 písm. b ZDPH. Např. :  Daň 21 % = částka včetně DPH – částka včetně DPH/1.21
2) Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celou korunu.
3) Na souhrnném daňovém dokladu lze kombinovat přijetí úplat i uskutečněná plnění.
4) Nová povinnost pro plátce dle  ustanovení § 28 odst. 8 zákona o DPH. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, k tomu, aby tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.