Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-60 jednotné kurzy za rok 2022.

Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz).

Nejpoužívanější měny mají následující kurzy:

  • 1 EUR  24,54 Kč
  • 1 USD (americký dolar) 23,41 Kč
  • 1 GBP (anglická libra) 28,72 Kč

Pokyn GFŘ-D-60 vyšel ve Finančním zpravodaji 1/2023

Jednotný kurz za minulá období je umístěn na následujícím odkaze - Jednotný kurz

Soubory